Openbare bibliotheek Oud-Turnhout

Retributiereglement

Retributiereglement voor prestaties verstrekt door de gemeentelijke openbare bibliotheek

Artikel 1:

Met ingang vanaf 1 januari 2015 en voor de termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd voor navolgende prestaties van de gemeentelijke openbare bibliotheek.

Artikel 2:

Voor het lenen van materialen en andere diensten gelden volgende regels  en retributies:

 • Lidmaatschap: 2,50 euro. Leden onder de 18 jaar: gratis. Nieuwe inwoners krijgen 1 jaar een gratis lidmaatschap in de bibliotheek aangeboden op vertoon van het formulier dat bij inschrijving in de gemeente Oud-Turnhout overhandigd werd.
 • Bijkomende retributie (boete):
  • Bij het overschrijden van de uitleentermijn betaalt iedere gebruiker een bijkomende retributie (boete)
  • De bijkomende retributie (boete) is in verhouding tot de overschrijding van de uitleentermijn. Deze bijkomende retributie bedraagt 0,12 euro/week per geleend materiaal.
 • 1ste schriftelijke aanmaning: 0,24 euro/object
 • 2de schriftelijke aanmaning: 0,36 euro/object
 • 3de schriftelijke aanmaning: 1 euro/object

Vanaf de 8ste week na het verstrijken van de uitleentermijn wordt 2-wekelijks per object 0,5 euro extra aangerekend.

 • Aanmaningsbrieven :        
  • Eerste brief: verzendingskosten
  • Tweede brief: verzendingskosten worden verdubbeld
  • Derde brief: dubbele verzendingskosten + kosten verzenden aangetekende brief
 • Lidkaart:
  • Eerste lidkaart is gratis
  • Bij verlies: 2 euro
 • Reserveren van materialen : vanaf 14 jaar: 0,75 euro/object
 • Beschadiging, verlies, diefstal
  • Verlies, diefstal, zware beschadiging: kostprijs van het materiaal, verhoogd met 20%. Bij verlies of definitieve beschadiging van een onderdeel van een meerdelig object, wordt de totaalprijs van het meerdelig object aangerekend, verhoogd met 20%
  • Lichte beschadiging: 20% van de kostprijs van het materiaal
  • Vervanging cd-doosje: 2 euro
  • Vervanging dvd-doosje: 3 euro
  • Vervanging media-box (tot 10 cd’s): 3 euro
  • Vervanging media-box (meer dan 10 cd’s): 5 euro
 • Lenen van materialen van andere bibliotheken (IBL)
  • Bij een openbare bibliotheek: 2,5 euro
  • Bij een wetenschappelijke bibliotheek of een andere instelling: 2,5 euro + prijs aangerekend door die instelling
 • Kopieën en prints
  • Kopiekaart: 0,5 / 1,25 / 2,50 euro
  • Zwart/wit: prijs van 1 kopie, te betalen via kopiekaart
  • Kleur: prijs van 2 kopieën, te betalen via kopiekaart
 • Internetraadpleging: verplicht lidmaatschap in de gemeentelijke openbare bibliotheek
 • Verkoop afgevoerde boeken/tijdschriften: 0,50 euro
 • Uitleen e-boeken: 5 euro/ uitleen 3 e-boeken
   

Artikel 3:

De retributie is verschuldigd door de houder van de bibliotheekkaart, of in voorkomend geval, door de persoon die voor hem burgerlijk verantwoordelijk is.

Wanneer de geleende materialen niet tijdig worden teruggebracht, ontvangt de houder van de bibliotheekkaart een 1ste schriftelijke aanmaning na 7 kalenderdagen. Indien de houder van de bibliotheekkaart na 7 verdere kalenderdagen nog steeds niet gereageerd heeft, volgt een 2de schriftelijke aanmaning. Na 42 kalenderdagen na het verstrijken van de uitleentermijn, volgt een 3de (aangetekende) aanmaning. De kosten voor het verzenden van de aanmaning(en) en de aangetekende zending zijn ten laste van de houder van de bibliotheekkaart.

 

Artikel 4:

De retributie is te betalen aan de daartoe aangestelde ambtenaren.

 

Artikel 5:

Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen, dit volgens artikel 94, 2de lid van het gemeentedecreet.

Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot.

 

Artikel 6:

Bij betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld.

 

Artikel 7:

Indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek de commodo et incommodo zal deze verordening als definitief aangezien worden en aan de toezichthoudende overheid voor het nodige gevolg worden verzonden.