De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. Je kan er zonder te betalen gedrukte media inkijken of raadplegen, ook kranten en tijdschriften. Om boeken, dvd's of andere materialen te lenen of de digitale bibliotheek te gebruiken heb je een lidkaart nodig.

Geldig vanaf 15 oktober 2021

Lidgeld (contributie)

 • volwassenen (18+) betalen 5 euro lidgeld per jaar vanaf de vervaldag van het lidmaatschap of bij een nieuwe inschrijving. De vervaldag van je lidmaatschap vind je terug in Mijn Bibliotheek of kan je opvragen aan de infobalie
 • personen in het bezit van een UiTpas met kansentarief zijn vrijgesteld van lidgeld
 • gratis lidmaatschap voor kinderen en jongeren t.e.m. 17 jaar

Aantal uit te lenen materialen

 • totaal: 10
 • een jeugd en jongere abonnement kan geen volwassenen materialen uitlenen, behalve informatieve materialen

Uitleentermijnen

 • uitleentermijn van 4 weken 
 • de materialen kunnen 2 x worden verlengd, onder voorbehoud dat het item niet gereserveerd werd door een andere gebruiker

Boeteberekening

 • vereenvoudiging van de boeteberekening: 0,10 euro per materiaal per (openings)dag met een maximumbedrag van 3 euro per item.
 • kinderen en jongeren t.e.m. 13 jaar zijn vrijgesteld van boetes 

Maningsbrieven

 • Eerste herinnering: 7 dagen na inleverdatum > mail / brief indien mailadres niet gekend
 • Tweede herinnering: 21 dagen na inleverdatum > mail / brief indien mailadres niet gekend
 • Materiaalvergoedingsnota: 35 dagen na het verstrijken van de inleverdatum > brief
  Op deze nota wordt berekend wat de schuld is indien de materialen niet ingeleverd worden: vervangingskost niet ingeleverde materialen + maximumboete (3 euro/item) + administratieve kost van 5 euro.
  Na ontvangst heb je nog steeds de mogelijkheid om de materialen in te leveren, boetes en administratieve kost moeten nog wel betaald worden.
 • portkosten worden afgeschaft voor alle correspondentie

Reserveren

 • reserveren van bibmaterialen: 1 euro/materiaal 
 • voortaan kan je ook boeken die aanwezig zijn in de bib van thuis uit reserveren via Mijn Bibliotheek
 • IBL (een boek reserveren uit een andere bibliotheek): 2,50 euro/materiaal

 

Dienstreglement BibLiNK23 (volledig)

Retributiereglement BibLiNK23 (alle tarieven)