Retributiereglement BibliNK23

Dit retributiereglement is geldig in de bibliotheken van Oud-Turnhout, Beerse en Merksplas (BibliNK23).

Met ingang van de overstap naar het bibliotheekprogramma Wise en voor de termijn eindigend op 31 december 2025 wordt de retributie gevestigd voor navolgende prestaties van de bibliotheken die aangesloten zijn bij BibliNK23. Er kan nog een retributiereglement per bibliotheek toegevoegd worden voor speciale tarieven alleen toepasbaar in deze bibliotheek.

Voor het lenen van materialen en andere diensten gelden volgende regels en retributies:

Art. 1 - Lidmaatschap

 • 5 euro/jaar. Het lidmaatschap is geldig voor alle bibliotheken van de samenwerking
 • leden onder de 18 jaar: gratis
 • personen die in het bezit zijn van een UiTpas Kempen met kansentarief/vrijetijdspas kunnen gratis lid worden van de bibliotheek op vertoon van deze pas

 

Art. 2 - Overschrijden van de uitleentermijn

 • de boete bedraagt 0,10 euro per (openings)dag 
 • kinderen en jongeren tot en met 13 jaar en speciale doelgroepen (bv. bib aan huis) zijn vrijgesteld van deze boete
 • 1ste herinnering na 7 dagen:  bedrag v.d. boete
 • 2de herinnering na 21 dagen: bedrag v.d. boete
 • een materiaalvergoedingsnota wordt 35 dagen na verstrijken van de inleverdatum opgemaakt: vervangingskost niet ingeleverde materialen  + administratieve kost van 5 euro + maximum boetebedrag (= 3 euro/item)
 • 63 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn worden de niet afgehandelde uitleningen verwezen naar de financiële dienst.

 

Art. 3 - Financiële dienst: verdere procedure

De financiële dienst verstuurt een aangetekende brief met het bedrag van de boete, de administratieve kost en de kosten voor de afgevoerde materialen.

Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel directeur een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door  het college van burgemeester en schepenen, dit volgens artikel 177 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot.

 

Art. 4 - Bibliotheekkaart

 • eerste bibliotheekkaart: gratis
 • vervanging bij verlies voor kinderen t.e.m. 13 jaar: 2,50 euro
 • vervanging bij verlies voor personen vanaf 14 jaar: 5 euro
 • vervanging volgpas: 2,50 euro

 

Art. 5 - Reserveren van materialen

 • reserveringskost: 1 euro voor alle leeftijden
 • IBL (interbibliothecair leenverkeer): 2,50 euro
 • Aanvragen bij een wetenschappelijke bibliotheek of andere instelling worden gehonoreerd tegen kostprijs.

 

Art. 6 - Beschadiging, verlies, diefstal van materialen

 • Er kan een balienota opgemaakt worden indien de lener zelf te kennen geeft dat hij bepaalde materialen beschadigd/verloren heeft. Deze balienota vermeldt: het vergoedingsbedrag, een eventuele boete en een administratieve kost van 2 euro.

 

Art. 7 - Afgevoerde boeken – tijdschriften – AVM

Lokaal retributiereglement Bib Oud-Turnhout

 • afgevoerde boeken/dvd's/strips: 0,50 euro/stuk
 • afgevoerde tijdschriften: 0,50 euro/pakket

 

Art. 8 - Kopieën – prints

Lokaal retributiereglement Bib Oud-Turnhout

 • kopiekaart 10 kopieën: 0,50 euro
 • kopiekaart 25 kopieën: 1,25 euro
 • kopiekaart 50 kopieën: 2,50 euro
  • zwart/wit kopie: prijs van 1 kopie
  • kleur: prijs van 2 kopieën

 

Art. 9 – Consumpties

Lokaal retributiereglement Bib Oud-Turnhout

Consumpties kunnen verkregen worden tegen betaling van 1,30 euro/consumptie.