Hieronder vind je een overzicht van alle betalende services in de bibliotheek. 

Lidmaatschap

Jaarlijks betaal je lidgeld:

 • Onder 18 jaar: gratis
 • Vanaf 18 jaar: € 2,50
 • Mensen met een Uitpas Kempen kansentarief kunnen gratis lid worden op vertoon van de Uitpas.

Uitleentermijn, leengeld en boetes

De uitleentermijn is voor alle materialen 3 weken. In onze bib zijn er geen uitleenkosten. Bij het overschrijden van de uitleentermijn betaalt iedere gebruiker een bijkomende boete. De bijkomende boete is in verhouding tot de overschrijding van de uitleentermijn.

Deze bijkomende boete bedraagt € 0,15/week per geleend materiaal.

 • 1ste schriftelijke maning:       € 0,25/object
 • 2de schriftelijke maning:        € 0,40/object
 • 3de aangetekende maning:   € 1,00/object

Vanaf de 8ste week na het verstrijken van de uitleentermijn wordt twee-wekelijks per object € 0,50 extra aangerekend.

Aanmaning

 • 1ste brief: administratiekosten
 • 2de brief : administratiekosten worden verdubbeld
 • 3de brief : dubbele administratiekosten + kosten verzenden aangetekende brief

Reservatie

Uitgeleende materialen kunnen gereserveerd worden. Hiervoor betaal je € 1,00 vanaf 14 jaar.

IBL

Materiaal dat de bib niet bezit kan je laten overkomen uit andere bibliotheken, via het interbibliothecair leenverkeer. Hiervoor betaal je € 2,50. 

Printen

In de bib kan je gebruik maken van de computers om documenten af te drukken. Je koopt hiervoor een kopiekaart. 

 • 10 kopieën - € 0,50
 • 25 kopieën - € 1,25
 • 50 kopieën - € 2,50
 •  
 • Zwart/wit kopie: prijs van 1 kopie
 • Kleur: prijs van 2 kopieën

Vervanging bibkaart

Bibkaart verloren? Je ontvangt een nieuw exemplaar voor € 2,00.

Verkoop afgevoerde bibliotheekmaterialen

€ 0,50 per stuk.

Verloren / beschadigde materialen

 • Verlies, diefstal, zware beschadiging: kostprijs van het materiaal + 20%
 • Lichte beschadiging: 20% van de kostprijs van het materiaal
 • Vervanging dvd-doosje: € 3
 • Vervanging media-box (tot 10 cd's): € 3
 • Vervanging media-box (meer dan 10 cd's): € 5 

Consumpties

Consumpties kunnen verkregen worden tegen betaling van € 1,30/consumptie